Taal geven waar woorden tekort schieten

Taal geven waar de woorden tekort schieten, dat is Sence verhalend verwerken. Verhalend verwerken combineert taal, schrijven, vertellen en betekenisvol begeleiden waar iemand te maken krijgt met afscheid en verlies. Op zulke momenten kunnen de woorden verloren raken in alle emoties. Daar kom ik in beeld.

Concreet zet ik mijn talenten en ervaring in bij:

  • bij begeleiden van nabestaanden bij het vormgeven van een passende afscheidsdienst.
  • schrijfworkshops rondom de thema’s verlies en rouw.
  • als vrijwilliger bij stichting de regenboogboom, waarbij we kinderen meenemen naar hun eigen veilige plek in hun eigen gedachten en ze leren dat ze daar altijd heen kunnen om weer een beetje moed of kracht op te doen. 
  • als gastspreker vanuit Doodgewoon in de klas, een lesprogramma dat ontwikkeld is voor de hoogste klassen van de basisschool door de museum Tot zover en de funerale academie.