Een passend afscheid

Ik vang je tranen en geef er woorden aan

Als iemand overlijdt, moet er een afscheid worden ingevuld. Herinneringen worden gedeeld, foto’s worden opgezocht. Zo komen er allerlei verhalen boven. Ontroerende, grappige of het ‘al 1000 keer verteld’ verhaal.

Het zijn allemaal verhalen die eer doen aan de overledene, hoe hij of zij ook in het leven stond. Het zijn verhalen die je laten glimlachen of je even laten slikken. Door aandacht te besteden aan deze verhalen, dient het afscheid twee doelen; een persoonlijk, passend afscheid en een eerste stap op weg naar rouwverwerking. Ik begeleid, stel vragen, ga met de nabestaanden op zoek naar dat wat het afscheid goed en compleet maakt.

Als ik met jullie in gesprek ga, luister ik, zoek naar verbindingen en vertaal jullie wensen naar een logisch opgebouwd geheel. Ik pas mijn rol aan naar wat jullie nodig hebben. Bij de één is dat het schrijven en voorgaan van het afscheid. Bij de ander heb ik meer een verbindende of ondersteunende rol en zal ik op het afscheid vooral de sprekers aan elkaar verbinden. Zo ontstaat een betekenisvol afscheid.

Wat jullie ook wensen, ik kan er vorm en inhoud aan geven. Want een goed afscheid is weer een nieuwe herinnering en vormt een belangrijke stap in het rouwproces.

Samen met uw uitvaartverzorger begeleiden we jullie door de uitdagingen die een overlijden en het afscheid brengen. Uw uitvaartverzorger is er voor het eerste contact, de praktische zaken van rouwbrief en kist tot het vastleggen van de afscheidsruimte en de verzorging van de overledene. Ik begeleid bij de inhoud van het afscheid: een tekst voor een gedachtenisprentje, teksten voor de dienst, helpen bij het maken van een fotopresentatie zoals deze door een crematorium kan worden afgespeeld of bij het vinden van muziek als daar hulp bij nodig is.

Ik werk graag samen met enkele uitvaartverzorgers. Meer informatie over hen, vind je hier.

Natuurlijk ontvang ik persoonlijke informatie voor het uitvoeren van mijn werk. Deze informatie gebruik ik slechts voor het uitvoeren van mijn werk. Ik bewaar enkele gegevens zoals de opdrachtbevestiging, de tekst voor het gedachtenisprentje en de tekst voor het afscheid in mijn pc. De persoonlijke gegevens die ik ontvang, gebruik ik niet voor andere doeleinden dan voor de opdracht waarvoor ik deze ontvang.